Over KIS

KIS staat voor Klachten Informatie Systeem.
Het is een toepassing die ondersteuning biedt aan organisaties om klachten te registreren  en analyses te kunnen maken.

Ofschoon het is ontworpen voor overheidsorganisaties,  kan het zeer zeker ook worden toegepast bij bedrijven in de particuliere sector.

KIS is een recht-toe-recht-aan  systeem dat door zijn eenvoud en gebruikersvriendelijkheid een snelle verwerking mogelijk maakt.

KIS heeft uitgebreide mogelijkheden om zelf coderingen in te brengen. Standaard wordt het geleverd met de coderingen zoals die worden gehanteerd door de Nationale Ombudsman.

KIS kent een autorisatieschil waardoor aan betrokken partijen toegang kan worden verleend tot het raadplegen of muteren van ‘hun’ klachten.
Daarnaast kent het een aantal relevante rapportages en bewaking van afhandeltermijnen.

Meer weten?
Neemt u gerust contact op!

 

Voor de techniek en meer details klik hier:  Meer over KIS