Over CAISS

CAISS is een bedrijf dat zich toespitst op de informatievoorziening van overheden of daaraan gelieerde organisaties.  Zowel in Nederland als de overzeese Rijksdelen zoals Curacao en St. Maarten.

Hierbij kan als voorbeeld dienen het bedrijfsproces-systeem Ambite op het gebied van de ambulancehulpverlening (tot 2020) en het huidige KIS, dat de  afhandeling van klachten ondersteunt.
Zie hiervoor de betreffende pagina:

Over KIS

Bij CAISS kunt u ook terecht voor interim management opdrachten en  ondersteuning bij projecten op het gebied van de
informatievoorziening en  automatisering.
De expertise ligt vooral op het gebied van het publieke domein, zoals provinciale en  lokale overheden.

Neem gerust contact met ons op:

Contact