Over KIS

KIS, ofwel Klachten Informatie Systeem is een informatiesysteem waarmee klachten over een organisatie kunnen worden vastgelegd.

Ofschoon het is ontworpen voor overheidsorganisaties (Ombudsman, Klachtencommissaris) kan het zeer zeker ook worden gebruikt bij bedrijven in de particuliere sector.

KIS is een recht-toe-recht-aan  systeem dat door zijn eenvoud en gebruikersvriendelijkheid een snelle verwerking mogelijk maakt.

KIS heeft uitgebreide mogelijkheden om zelf coderingen in te brengen. Standaard wordt het geleverd met de coderingen zoals die worden gehanteerd door de Nationale Ombudsman.

KIS kent een autorisatieschil waardoor aan betrokken partijen toegang kan worden verleend tot het raadplegen of muteren van ‘hun’ klachten.
Daarnaast kent het een aantal relevante rapportages en bewaking van afhandeltermijnen.

Meer weten?
Neemt u gerust contact op!